KỆ TRUNG TẢI

Tải trọng 300-500kg/tầng

-64%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 1.800.000₫.
-32%
Original price was: 2.200.000₫.Current price is: 1.500.000₫.
-29%
Original price was: 2.950.000₫.Current price is: 2.100.000₫.
-35%
Original price was: 2.600.000₫.Current price is: 1.700.000₫.
-46%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 2.700.000₫.
-57%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 2.150.000₫.
-40%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 2.980.000₫.
-57%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 2.150.000₫.
-60%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 1.999.999₫.
-60%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 1.999.999₫.
Bấm để xem thêm

KỆ SẮT V LỖ

Tải trọng 80-150kg/tầng

-33%
Original price was: 1.050.000₫.Current price is: 700.000₫.
-31%
Original price was: 1.300.000₫.Current price is: 900.000₫.
-31%
Original price was: 1.800.000₫.Current price is: 1.250.000₫.
-38%
Original price was: 1.700.000₫.Current price is: 1.050.000₫.
-23%
Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 1.150.000₫.
-32%
Original price was: 1.400.000₫.Current price is: 950.000₫.
-43%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.150.000₫.
-45%
Original price was: 1.900.000₫.Current price is: 1.050.000₫.
-50%
Original price was: 1.600.000₫.Current price is: 800.000₫.
-45%
Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 600.000₫.
Bấm để xem thêm

KỆ SIÊU THỊ

-80%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 999.999₫.
-50%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 999.999₫.
-59%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 830.000₫.
-39%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.230.000₫.
-51%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 980.000₫.
-50%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 999.999₫.
-39%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.230.000₫.
-35%
Original price was: 2.000.000₫.Current price is: 1.300.000₫.

KỆ HẠNG NẶNG

-57%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 2.150.000₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.
-0%
Original price was: 5.000.000₫.Current price is: 4.999.999₫.